ListOpatija 208 - page 19

B
lagdanski ugođaj za-
vladao je Opatijom, a
adventska događanja
započela su paljenjem
svjećica na velikom boru na
terasi hotela Continental i prve
adventske svijeće uz fontanu
na Slatini. Bogat program pod
motom „Opatija advent - naj-
ljepši advent uz more“, kojeg
su osmislili opatijska Turistič-
ka zajednica, Grad Opatija,
Festival Opatija, Milenij Hote-
li, Liburnia Rivera Hoteli, Park
prirode Učka, Hrvatski muzej
turizma i Udruženje obrtnika
Liburnije udahnuo je blagdan-
sku atmosferu biseru Jadrana
i ponudio za svakog ponešto.
Ove godine adventski program
ispunio je tri glavne lokacije –
Ljetnu pozornicu, Umjetnički
paviljon Juraj Šporer sa su-
sjednim parkom i Mrkat kon-
certima, radionicama, pred-
stavama, klizanjem... Advent
u Opatiji imao je i okus čoko-
lade, pa su mnogobrojni ljubi-
telji čokoladnih delicija mogli
uživati u čokoladnoj ponudi
diljem grada. Ljetna pozorni-
ca tradicionalnom Ledenom
čarolijom pretvorila se u kliza-
lište na obali mora s bogatom
zabavnom i gastronomskom
ponudom, Umjetnički paviljon
Juraj Šporer sa susjednim
Parkom sv. Jakova postao
je centralna lokacija u gradu
uz Božićni sajam i nastupe
brojnih izvođača te DJ-eva,
izložbu svjetlosnih instalaci-
f
Pripremili
Kristina Tubić, Aleksandar Vodopija, Nikola Turina i Kristina Staničić
ja Visualia Christmas Parka
te Kućicu orašara i vilenjaka
s kreativnim radionicama i
predstavama za djecu, dok je
gradska tržnica uz Advent na
mrkate predstavila ideje obrt-
nika i gradskih udruga i ispuni-
la zimske večeri gostovanjima
popularnih domaćih bendova
kao što su Elemental i Maya-
les, a Poklon na Učki i ove je
zime bila omiljena destinacija
Djeda Božićnjaka. Blagdan-
ska je atmosfera vladala i u
brojnim opatijskim hotelskim
i ugostiteljskim objektima, a
građane i opatijske goste po-
sebno je razveselilo besplatno
parkiranje vozila subotom, ne-
djeljom i blagdanom na javnim
površinama. Događanja je bilo
na sve strane, mi smo ih vrijed-
no obišli te donosimo pregled
nekih od njih, a najuzbudljiviji
trenutci adventskog programa
tek nas očekuju -– jedan po-
svećen proslavi Božića i drugi
dočeku Nove godine, koji će se
odvijati na tri lokacije: najmla-
đi će Novu dočekati u podne
na Ljetnoj, dok će se u večer-
njim satima feštati kod Špore-
ra uz Xfinity Band te na Mrkatu
uz Leteći odred i Koktelse.
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
19
BLAGDANSKAOPATIJA
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook