ListOpatija 208 - page 18

O
patijski umjetnik i pjesnik
Dino Đelmo
promovirao je svoj prvi
CD uz prigodno druženje za prijatelje, susjede i sugrađane
na katu opatijske tržnice. Na CD-u je snimka njegova recitala
„Opatijske tihe noći“, u vlastitoj izvedbi uz laganu glazbenu podlogu.
Prošle je godine objavio i svoju prvu knjigu, zbirku pjesama „Poezija
života“, u kojoj su sakupljeni literarni radovi koje stvara već desetlje-
ćima. Dino Đelmo rođen je u Mostaru, a preko pedeset godina živi i
stvara u Opatiji. Autor se bavi poezijom od rane mladosti kao i likov-
nom umjetnošću te enigmatikom.
- Oduvijek su mi se sviđale izvedbe Pere Zupca „Mostarske kiše“
i Rade Šerbedžije „Ne daj se Ines“, pa sam odlučio napraviti nešto
slično i snimio na CD svoj recital „Opatijske tihe noći“. To je neko
moje sjećanje na zlatne dane opatijskog turizma i glazbe na ho-
telskim terasama. Komentari prijatelja kojima sam poklonio CD su
odlični, svima se jako sviđa... Pjesme pišem još od mladosti, izdao
sam jednu zbirku, a evo i druga je u pripremi. Uz pisanje poezije ba-
vim se i slikarstvom, slažem križaljke, a jako volim i kuhati
, kazao je
svestrani opatijski umjetnik i kreativac
Dino Đelmo
. (K.T.)
S
ajam vjenčanja privukao je
u Opatiju 18. put zaredom
mnogobrojne buduće mla-
dence te im ponudio sve potreb-
no za organizaciju najljepšeg
dana u životu. U Sportskoj dvo-
rani Marino Cvetković 18. i 19.
studenog uz bogat izlagački pro-
gram šezdesetak izlagača iz Ita-
lije i Hrvatske i novitete iz svijeta
vjenčanja, održane su i edukativ-
ne radionice, degustacije i mod-
ne revije, a za one koji planiraju
svadbu, povodom 18. rođendana
Sajma ponuđeni su i brojni popu-
sti. Posjetitelji su mogli sudjelo-
vati u cvjetnoj radionici, make up
i hair style showu, radionici „Da
li je on/ona onaj pravi“ i kvizu
„Koliko se poznajemo prije nego
se vjenčamo?“. Suorganizator
Sajma bila je tvrtka Noi Due, a
organizator modnih revija agen-
cija Art Moment iz Pule. Sajam
je imao i humanitarni karakter, a
prikupljala su se sredstva za na-
cionalni humanitarni projekt „...i
djeci s ljubavlju – želimo vježba-
ti vid“. Opatija je odlična destina-
cija za održavanje Sajma vjenča-
nja, budući da slovi za savršenu
kulisu romantičnih vjenčanja te
se zahvaljujući luksuznim hote-
lima, elegantnim salama, vrhun-
skim restoranima i romantičnim
parkovima i šetnicama profilirala
u savršenu destinaciju za vjen-
čanja i jedan od najromantičnijih
hrvatskih gradova, a potvrdu ove
titule Opatiji je prošle godine do-
dijelio portal The Best European
Destinations te ju uvrstio među
deset najromantičnijih gradova
Europe. (K.T.)
SAJAMVJENČANJA
SVE ZA BUDUĆE
MLADENCE
RECITAL
DINO ĐELMO
PROMOVIRAO CD
O
patija i Društvo „Naša djeca“ dobili su još jednu
potvrdu da su među najboljima u Europi u radu na
polju dječje participacije. Opatijski delegati pred-
stavljat će našu zemlju u tijelima Eurochilda, najveće
europske mreže organizacija usmjerene na poboljšanje
kvalitete života djece i mladih. Član Dječjeg foruma DND-
a Opatija
Jan Galić
postao je član Prvog saziva Dječjeg
vijeća Eurochild organizacije u kojem će se 12 predstav-
nika djece europskih zemalja zalagati za aktivno dječje
sudjelovanje u tijelima Eurochilda i EU Parlamenta te
davati svoje prijedloge, a mandat mu traje dvije godine.
Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije
Ivan
Tancabel
izabran je za člana Referentne grupe za dječju
participaciju Eurochilda uz još 12 predstavnika starijih
od 19 godina, također namandat od dvije godine tijekom
kojih će raditi na zagovaranju i planiranju strategije za
postizanje „zlatnog“ standarda o praksama dječje par-
ticipacije. Članovi DND-a
Karlo Škorić i Petra Deranja
izabrani su u članstvo Savjetodavne grupe mladih za Eu-
rochild konferenciju koja će se održati sljedeće godine
u listopadu u Opatiji pod visokim pokroviteljstvom pred-
sjednice RH
Kolinde Grabar-Kitarović
. (K.T.)
OPATIJSKI PREDSTAVNICI U EUTIJELIMA
I
staknutim znanstvenicima i umjetnicima dodijeljene su godišnje
nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2016.
na svečanosti održanoj 8. prosinca na Rektoratu Sveučilišta. Među
nagrađenima su i naši Opatijci dr. sc.
Goran Mauša
s Tehničkog fakul-
teta Sveučilišta u Rijeci, koji je nagradu primio u kategoriji tehničkih i
prirodnih znanosti i izv. prof. dr. sc.
Lara Jelenc
s Ekonomskog fakul-
teta Sveučilišta u Rijeci, koja je nagrađena u kategoriji znanstvenika
za područje društvenih i humanističkih znanosti. (K.T.)
JELENC I MAUŠI
NAGRADE ZAKLADE
USPJESI
18
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
DND
NIKOLA TURINA
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...40
Powered by FlippingBook