ListOpatija 208 - page 11

f
Piše
Mirjana Rončević
S
večano, ekskluzivno i
zabavno proslavljen je
25. rođendan opatijske
turističke agencije Ka-
tarina Line 24. i 25. studenoga.
Dvodnevno slavlje organizirano
je za preko tristo uzvanika i go-
stiju, poslovnih partnera i prija-
telja iz zemlje i cijelog svijeta,
koje je ugostila vlasnica agencije
Katica Hauptfeld
i njena obitelj,
suprug
Miljenko
i djeca, koja uz
majku vode agenciju,
Anamaria
Hauptfeld Schweitzer
i
Daniel
Hauptfeld
. Prva večer prošla je
u ležernom retro duhu u prostoru
industrijskog stila njihovog bu-
dućeg hotela na Slatini, kada je
predstavljen projekt RetrOpatije i
cijele destinacije. Bila je to večer
uživanja u dobroj glazbi i dalma-
tinskim delicijama koje su doni-
jeli brodari iz flote Katarine line.
-
Za sada možemo reći da će
naš budući hotel imati najmanje
četiri zvjezdice i tridesetak soba.
Trenutno se izrađuje nekoliko
idejnih rješenja, izabrat ćemo
najbolje i pritom voditi računa o
uvjetima konzervatora,
najavili
su domaćini.
Financijski najuspješnija hr-
vatska putnička agencija, ujedno
i najveća na Kvarneru, koja go-
dišnje ostvaruje promet od 110
tisuća putnika, od čega trećinu na
krstarenjima, a ostalo programima
na kopnu, drugu je večer “srebrni
pir” slavila pod kristalnim lusteri-
ma hotela Kvarner. Kristala dvo-
rana bila je ispunjena pozitivnim
emocijama, lijepim programom i
gala večerom, te brojnim iznena-
đenjima, među kojima i nagrad-
nom igrom s balonima kada je
podijeljeno stotinjak nagrada, kr-
starenja i putovanja. Među uzvani-
cima, poslovnimpartnerima i prija-
teljima iz Hrvatske i cijelog svijeta,
bila je i predstavnica Ministarstva
turizma
Monika Udovičić
, župan
Zlatko Komadina
i gradonačelnik
SREBRNI PIR
KATARINE LINE
Ivo Dujmić.
Čestitajući na četvrt
stoljeća uspješnog rada, oni su
istakli da ovu tvrtku odlikuje kva-
liteta usluge, jedinstven program,
dosljednost i jasna vizija, te da je
Katarina Line pronijela svijetom
slavu hrvatskog Jadrana.
-
Opatija može biti ponosna
što ima takvu uspješnu agenciju
,
poručio je opatijski gradonačelnik.
Srdačna, uzbuđena i sretna,
Katica Hauptfeld je svima zahva-
lila na dolasku na rođendansko
slavlje, a poslovnim partnerima
uručila priznanja za dugogodiš-
nju uspješnu suradnju. Posebnu
pažnju posvetila je i svojim djelat-
nicima, njih 45 koji rade u sjedištu
u Opatiji i poslovnicama u Splitu i
Dubrovniku, te brodarima iz njezi-
ne flote od pedesetak brodova.
NAGRADA ZA
ŽIVOTNODJELO
Među dobitnicima priznanja koje
tradicionalno dodjeljuje Hrvatska
gospodarska komora – Županijska
komora Rijeka, je i
Katica Hauptfeld
,
vlasnica i direktorica opatijske turi-
stičke agencije Katarina line. Gospođi
Hauptfeld je početkom ovog mjeseca
Županijska komora HGK-a dodijelila
Nagradu za životno djelo za dugogo-
dišnji doprinos razvoju turizma, a isto
je priznanje već ranije dobila od Grada
Opatije. To su samo neke od brojnih
nagrada i priznanja koja su protekla
dva desetljeća pripala uspješnoj opa-
tijskoj poduzetnici, a ovo posljednje je
stiglo i kao “rođendanski dar” za 25
godina Katarine line.
KolektivKatarine linenasvečanosti uKvarneru
Obitelj Hauptfeld na okupu
NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
11
JUBILEJI
Gosti na rođendandkoj gala večeri
Retro slavlje u prostoru budućeg hotela
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook