List Opatija 194 - page 36

VJENČANI
11. lipnja
: Hana
Borozan i Jan Var-
ljen, Nataša Beljan i
Edi Sušić, Gabrijela Sopta
i Ivan Primorac, Ljubica Vuletić
i Mario Marjanović, Iva Gluhak
i Marko Babić, Sanja Popović
i Kamaldin Gamma, Andrea
Strukan i Bojan Sušanj;
12.lip-
nja
: Petra Spinčić Širla i Damir
Đeldum, Mara Elena Maček i
Viktor Dominik Konjedic;
16.lip-
nja
: Nadia Firm i Mihajlo Vuči-
nić;
24.lipnja
: Laima Svetulevi-
čiute i Aleksander Goste, Sayda
Kukulies i Sergej Grebionkin;
25.lipnja
: Manuela Todeskini i
Sanjin Dragičević, Natali Vojko-
vić i Marijan Jurišić;
18.lipnja
:
Matea Valušek i Antonio Priba-
nić, Nina Sinčić i Danilo Ljubić,
Sonja Kasipović i René Barak,
Maja Đurašinović i Igor Šmitran,
Daniela Paparić i Ivica Galešić,
Nevenka Birkić i Silvio Marko-
vić;
01.srpnja
: Ivana Mićić i Ivan
Tomić, Jelena Žuža i Stefan Go-
stić;
02.srpnja
: Nikolina Pavić i
Matko Magaš, Iva Širola i Žarko
Kovačević, Alenka Mirt i Kamen-
ko Kesar, Nataša Kovačić i Pau-
lo Slavić
O
patijac s adresom u Zagre-
bu
Bojan Milohanović
, široj
javnosti poznat kao Mister
Hrvatske (2002. god.) uplovio je
bračnu luku. Odabranicu svoga
srca
Anamariju Šebetovsky
upo-
znao je u teretani koja je njihovo
radno mjesto, s obzirom da su
oboje fitnes treneri.
-
U početku smo komunicirali
isključivo profesionalno i na po-
slovnoj razini
, otkrili su nam mla-
denci, između kojih su se ipak
dogodile međusobne simpatije, a
onda i prava ljubav. Vjenčali su se
9. srpnja na zagrebačkom imanju
„Marincel“ gdje su pred matiča-
rem i stotinjak uzvanika jedno
drugome rekli „Da!“, a zatim je
na istom tommjestu nastavljeno
svečano slavlje. O svom, kaku
kažu, do sada najvažnijem danu
u životu pričaju s osmijehom na
licu, ne otkrivajući nam previše
detalja. Saznajemo samo da je
bilo vruće, ali da je sve, od same
ceremonije vjenčanja do slavlja
bilo vrlo lijepo. Priznali su namda
je pred samu svadbu bilo stresa
i nervoze, što je zapravo uobiča-
jeno i očekivano. Veliki broj uzva-
nika bio je iz Opatije, baš kao i
Bojanovi kumovi, njegovi najbolji
prijatelji Dean i Goran. Anamaria i
Bojan za sada ne planiraju odla-
zak na bračno putovanje s obzi-
rom da je mladenka trudna te će
ljetne mjesece mladenci provesti
u svojoj kući na Pagu u društvu
njihova dva psa.
f
Pripremila
Kristina Staničić
OD KOLEGA DO SUPRUŽNIKA
UMRLI
(28.svibnja-29.lip-
nja):
Đizela Tireli, rođ.
Frontel (85), Dragoljub
Đukić (81), Nada Nikolac, rođ.
Srbinova (92), Lino Spinčić
(76), Milka Plastić,rođ. Brkljača
(80), Milka Medica, rođ. Prodan
(90), Diana Silić, rođ. Zidarich
(82), Sonja Padjen (85), Klara
Puž, rođ. Milih (78)
V
eza je jasna – kako
se godišnji odmor
približava, sve se
više prati vremenska
prognoza. I poput lutrije, tih
15 ili više dana koje smo si
odvojili za izlete, putovanja,
krampanje po vrtu i popravke
kući te ostale slobodne aktiv-
nosti padaju u vodu ako nam
ih pokvari loše vrijeme.
Umjetnost predviđanja vre-
mena od davnina je poznata
i cijenjena, a i priroda nam je
podarila senzore za obavje-
štavanje – od zatezanja u ko-
ljenu, glavobolja i sličnih sit-
nih signala koji nam ugrubo
govore što slijedi. Danas se
u atmosferi vrti toliko tih sa-
telita da su prognoze postale
kirurški točne a i broj meteo
stanica na kopnu i moru je to-
liko velik da ni jedan oblačak
ne promakne. Dobiveni poda-
ci o temperaturi, vlažnosti,
vjetru, oborinama, UV indek-
su, plimi, valovima i još niz
drugih daju nam točnu sliku
događaja koji nam slijede. Pa
opet, vrijeme nas i dalje koji
put iznenadi...
Što se prognozira dalje, to je
veća vjerojatnost da će pro-
gnoza pogriješiti, tako da do-
bivene podatke uvijek treba
uzeti s dozom rezerve.
Vratimo se na početno pita-
nje: sprema se godišnji, gdje
dobiti pouzdanu informaciju?
Na Internetu, naravno! Dovolj-
no je upisati naziv mjesta (ili
prvo bliže veće) i već stiže
prognoza. Prikazani podaci
se najčešće dijele u tri vrste:
trenutno stanje
– ono što
nam je nad glavama,
prognoza po satu
(do 48 sati
unaprijed) – dosta precizno
predviđanje razvoja situacije
prognoza po danima
(do 15
dana unaprijed) – vjerojatni
razvoj događaja
Na Internetu se možete po-
služiti sljedećim web strani-
cama:
meteo.hr
doma-
će, a odlično kra-
tak je opis ser-
visa Državnog
hidrometeorološ-
kog
zavoda. Pokriva samo
Hrvatsku i daje precizne po-
datke svih vrsta.
yr.no
– norveški
servis koji prati
sjevernu
po-
lutku često je
ishodište
kuć-
ne prognoze. Jednostavnog
izgleda i dobre preglednosti,
dat će dobar uvid u 7-dnevnu
prognozu.
accuweather.com
servis koji daje de-
taljne podatke s
prognozom do 15
dana unaprijed za
bilo koje mjesto na zemlji.
Na pametnim telefonima naći
ćete mobilne inačice istih
servisa, a za nautičare je od-
lična aplikacija
Windfin-
der
, koja dodatno
nudi informaciju o
plimi i oseki te
valovima.
Kakvo god vrijeme Vas uhva-
ti, važno je da u godišnjem
odmoru uživate i odmorite se
– jer tome odmor i služi!
VRIJEME NAŠE SVAGDAŠNJE
f
Piše
David Kurti
NOVE TEHNOLOGIJE
36
LIST OPATIJA
|
srpanj/kolovoz 2016.
MATIČNI UREDOPATIJA
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook