Page 4 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Drage sugrađanke i sugrađani, Pred nama je jedna od naj-neizvjesnijih turističkih sezona, iz više razloga. Europa je suočena s ekonomskom krizom. Od zemalja u okruženju, odakle nam tradi-cionalno stiže veliki broj gostiju, naše susjede Talijane nedavno je pogodila elementarna nepogoda - jaki potresi koji su gotovo razrušili gradove…. S druge pak strane, tu je aktualno europsko nogometno prvenstvo, a nakon njega vrlo brzo slijede Olimpijske igre u Londonu. Sve su to okolnosti kojih moramo biti svjesni kada nastojimo realno prognozirati očekivanja popunje-nosti u turističkoj sezoni. Mjesec iza nas obilovao je zbivanjima i aktivnostima koje za cilj imaju stvaranje modernije in-frastrukture i usluga potrebnih za razvoj ove naše najjače gradske privredne grane. Šetalište Carmen Sylva ponovo je u funkciji od konca svibnja, ali kao moderna i suvre-menija prometnica. Nakon što su završeni radovi na rekonstrukciji ove ceste, u duljini 500 metara, i nakon uspješno obavljenog teh-ničkog pregleda prometnice, ova je cesta puštena u promet. Vrijednost radova na rekonstrukciji iznosi 7,6 milijuna kuna, a rekonstrukcijom je riješena i oborinska kanalizacija, mreža hidranata, vodovod, sani-

tarna te DTK kanalizacija i javna rasvjeta. Napravljen je i manji par-king, dostatan za otprilike 20 au-tomobila, koji će građani koristiti besplatno. Cilj nam je, gdje je god moguće, u gradu napraviti ovakve parkinge, pa bi takvim nizom sigur-no smanjili prometnu opterećnost u centru grada.

I ove godine, plaža Ičići dobila je Plavu zastavu – međunarodnu oznaku i priznanje za čistoću mora i kvalitetu sadržaja na plažama. Prva Plava zastava podignuta je prvi puta prije devet godina na ovoj plaži koja je, i danas, jedina u Opatiji od plaža koje su zadovoljile stroge standarde dobijanja ovog prizna-nja. Plavu je zastavu za marine dobila i ACI marina Ičići. Uređen je i nogostup uz plažu Ičići - obnov-ljen je kamenim pločama, proširen je, a postavljena je i nova bronča-na ograda. Lučka uprava, Grad i Županija zajednički su fnancirali uređenje sezonskog privezišta u luci Volosko. Ova je luka tek prva u nizu, u programu uređenja luka na području grada. Lučica u Ičićima također je početkom ove sezone dobila obnovljene gatove i privezi-šta. Slijedi nam još uređenje lučice u Iki koje kreće na jesen.U prošlom broju sam vas izvijestio o tome da smo pokrenuli internetsko savjeto-vanje oko budućeg uređenja plaže Slatina koje je trajalo mjesec dana.

Centralno kupalište Opatije doista za-služuje jedan bolji tretman, a ovakvo kakvo je ono sada sigurno nije repre-zentativni simbol Opatije kakav bi-smo željeli da jest.

Stoga ćemo uskoro biti u prilici predstaviti javnosti i programsku studiju uređenja plaže Slatina sa prostorom Pančere. Na studiji se radi, i sve zainteresirane nastojali smo uključiti u proces nastajanja studije. No, uređenje Slatine je oz-biljan posao koji zahtijeva vrijeme. U međuvremenu, uredili smo dva igrališta na plaži: odbojkaško, na kojem je nadopunjen pijesak i po-stavljena odbojkaška mreža, i dječ-je igralište na kojem smo obogatili izbor dječjih sprava dodavši im ljestve za penjanje i mreže, zavojiti tobogan, nove ljuljačke… a vjeruje-mo da su naši najmlađi sugrađani sve to već isprobali. I očekujemo i njihove dojmove!

Također, možemo najaviti da na jesen počinje i uređenje šahti na Novoj cesti, ili - kako je u javnosti postala poznata zbog ovih nedo-stataka, uređenje “šahtenštrase”. Radovi na sanaciji šahti kreću u rujnu, a izvodit će se dionica po di-onica. Oko 30 posto šahti trebalo bi biti spušteno pod zemlju. Paralelno

sa radovima na uređenju šahti na prometnici, uredit će se i rotor na Kuku koji će Hrvatske ceste fnanci-rati i izraditi projekt. Na kraju, mogu izraziti zadovoljstvo što smo una-toč padu gospodarskih aktivnosti u zemlji, te padu proračunskih priho-da, uspješno okončali pregovore sa predstavnicima sindikata i potpisali temeljni Kolektivni ugovor za zapo-slene u ustanovama Grada Opatije U Ugovoru su zadržana sva posto-jeća prava. U pregovorima smo po-stigli suglasnost da je, u ovom tre-nutku, to maksimum koji se mogao postići, ali smo u Kolektivni ugovor ugradili i odredbu prema kojoj će se, u pojedinačnim pregovorima o osnovici za plaću, voditi računa o kretanju u gospodarstvu, troškovi-ma života i prihodima proračuna. Unatoč svim problemima s kojima se Grad svakodnevno suočava i dalje ne posustajemo u zaštiti inte-resa naših građana. Vaš gradonačelnik

Ivo Dujmić

Na redu opet

“šahtenštrase”

4

Page 4 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »