Page 37 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

1. Koji od ovih ljudi zaslužnih za razvoj Opatije NIJE bio liječnik? a. Friedrich Schüler b. Theodor Billroth c. Koloman Szego 2. Hotel Kvarner izgradilo je a. Društvo južnih željeznica b. Društvo sjevernih željeznica c. Društvo ujedinjenih željeznica 3. U Opatiji djeluje Centar izvrsnosti a. Claude Monet b. Jean Monnet c. Èdouard Manet 4. Grad Opatija je a. Grad prijatelj životinja b. Grad prijatelj umirovljenika c. Grad prijatelj djece

5. Prva opatijska slastičarnica bila je u a. u zgradi današnjeg vrtića

b. u današnjem Umjetničkom paviljonu “Juraj Šporer” c. u prostoru današnje tržnice 6. Kulturni dom “Zora” otvoren je a. 1904. b. 1876. c. 1889.

7. Koji park NE postoji u Opatiji a. Park Angiolina b. Park sv. Jakova c. Park Emanuela Vidovića

8. Naše obalno šetalište (lungomare) dugačko je a. 9 km b. 12 km c. 18 km

9. Prvi moderni hotel izgrađen u Opatiji nakon 2. svj. rata je a. Ambasador b. Adriatic c. Admiral

10. Arhitekt zgrade Grada Opatije je a. Carl Seidl b. Carl Ludvig Enge c. Carl Conigh

11. Opatijska gimnazija nosi ime književnika a. Vjenceslava Novaka b. Silvija Strahimira Kranjčevića c. Eugena Kumičić 12. U Opatiji se nalazi

a. Muzej suvremene umjetnosti b. Muzej turizma c. Muzej obrta

13. Za koju se talijansku grofcu vjeruje da je vladala Veprincem u XIV.st.? a. Elizabetu Devinska b. Matildu Borromeo c. Klotildu Buratti 14. Thallasotherapia je a. ortopedska klinika b. sportski centar

c. referentni centar za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor RH 15. Opatijsko šetalište izgrađeno za oboljele od kardiovaskularnih bolesti je a. lungomare

b. Šetalište Carmen Sylva c. šetnica Veprinac

KVIZ Opatijci Opatijcima

U srpnju slavimo Dan Grada Opatije i tim povodom odlučili smo vas, dragi naši čitatelji, razveseliti darovima opatijskih trgovaca, obrtnika i ugosti-telja pa otuda i ime našem kvizu. Međutim, da biste bili dobitnik, morate točno odgovoriti na pitanja i uz to biti sretne ruke. Povijest našega grada obiluje značajnim datumima, imenima i građevinama kojih ćemo se u ovome kvizu podsjetiti.

Opatija

Način slanja:

Svoje odgovore, s vašim punim imenom i prezimenom te adresom, pošaljite u našu redakciju do 14. srpnja pismom, dopisnicom ili ra-zglednicomna adresu: List Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija. Od-govore možete poslati i mail-om na adresu listopatija@gmail.com. Odgovore napišite na sljedeći način: 1.a, 2.b, 3.c… (ovo je samo pri-mjer)

Imena sretnih dobitnika objavit ćemo u sljedećem broju.

PRIPREMILA: Kristina Staničić

37

Page 37 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »