Page 33 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

patijka Jelena Kova-čević, članica riječkog KK “No kachi”, Ivona Tubić iz KK “Volosko”, Azra Saleš iz KK “Opatija”, izbor-nik hrvatske ženske reprezentaci-je i trener KK “Opatija” Dragutin Galina te trener KK “Volosko” Fedor Nalis vratili su se sa 47. Eu-ropskog prvenstva održanog u svibnju u Adejeu na jugu Tenerifa sa zlatnim i srebrnim odličjima. Jelena je osvojila zlato u katego-riji do 55 kg, a ženska reprezen-tacija, čije su članice Ivona i Azra, okitila se ekipnim srebrom. Na uspjehu su im čestitali i gradona-čelnik Ivo Dujmić, predsjednik Sportskog saveza Grada Opatije Fernando Kirigin i zamjenik gra-donačelnika Ernie Gigante Deš-ković koji su obećali da će se u narednom proračunu pokušati osigurati sredstva za ovakve izni-mne uspjehe kako bi se medalje s europskih i svjetskih prvenstava mogle i fnancijski nagraditi, a ne samo čestitkama i cvijećem. Karatistice smo upitali kako im je bilo, kako izgleda njihov radni dan te koliko odricanja je potrebno da bi se došlo do sport-skog vrha.

Jelena Kovačević, 27-godiš-nja diplomirana ekonomistica, trener i osnivačica kluba “No kac-hi”: Kada se vratiš sa zlatom, sve je prekrasno. Ova mi je medalja posebno draga jer je prva koju sam osvojila za moj novi klub. Dvadeset godina sam u karateu i prirodno mi je da se time bavim, pa iako sam diplomirala ekono-

O ČESTITKE

KARATISTICAMA

Tu mi je odlično, a trener, koji je i naš izbornik, je jako dobar. A što je potrebno za ovakav uspjeh? Puno, puno rada, želje te podrške roditelja i prijatelja.

Ivona Tubić, 20-godišnja stu-dentica prava: Ekipna medalja je

SPORT

miju, shvatila sam da želim osta-ti u sportu i da tu imam odličnu perspektivu jer ekonomista ima mnogo, a u karateu sam i te kako konkurentna. Nadam se da ću se jednog dana realizirati i u struci. Svoje znanje u karateu odlučila sam prenijeti na mlađe naraštaje te sam na Viškovu osnovala KK “No kachi”, što na japanskom znači pobjeda. Od Grada Rijeke dobila sam termine i u Centru Zamet tako da i tamo treniram mališane. Biti uspješan u sportu znači malo vremena za sebe i puno odricanja. Ja volim kuhati, pa je moj radni dan između ki-mona i kuhače. Ujutro kuham, pa treniram, zatim radim s djecom, pa opet kuham i navečer opet treniram. Iako sam sada u Rijeci i bez obzira gdje jednog dana budem živjela i trenirala, Opatija ostaje moj grad.

Azra Saleš, 24-godišnja ap-solventica poslovne informatike na Veleučilištu u Rijeci: Na Tene-rifma mi je bilo super, a posebno dobra i egzotična je bila hrana. Kada smo stigle i saznale da su nam prve protivnice domaćini, malo sam se zabrinula, ali krenu-le smo odlično i ostvarile uspjeh.

velika stvar. Šteta što nisam doš-la kući s dvije medalje. Za dlaku mi je izbjegla bronca. Tenerife je krasan otok. Imali smo tri slobod-na dana, tako da smo stigli sve razgledati. Jedino mi se baš ne sviđaju plaže s vulkanskim pije-skom. Naše plaže sumi puno dra-že. Pitate kako izgleda moj radni dan – učenje i trening, trening i

učenje, i nikad dosta vremena. Za sada sam zadovoljna kako to usklađujem, pa iako je jako na-porno, uspjesi na oba polja ne izostaju. Za vrhunski uspjeh po-trebni su volja, želja i puno rada kao i podrška obitelji.

Karate treniram od šeste godine. Trenirala sam u Rijeci, a zadnjih nekoliko mjeseci sam u Opatiji.

Opatijske posade na Croatia Rallyu

39. Croatia Rally 2012. održan je, od 24. do 26. svibnja, u organizaciji AK MRC Sport. Startao je i završio u Rijeci, a vozilo se 857 kilometa-ra Kvarnerom, Istrom i Gorskim kotarom. Su-djelovale su 42 posa-de iz Hrvatske, Finske, Švedske, Njemačke, Bugarske, Italije, Polj-ske, Slovenije, Češke,

Mađarske, Švicarske, Srbije, Belgije i Austrije. Croatia rally 2012. bodovao se u četiri različite konkurencije – Prvenstvo Europe, Prvenstvo Srednjeeu-ropske zone (CEZ), Međunarodno regionalno prvenstvo Hrvatske i Držav-no Prvenstvo Hrvatske. Posada AK Opatija Sebastijan Ivšić - Alen Barišić i miješana posada AK Matulji Racing/AK Opatija Paulo Petretić-Elvis Puž polučile su odlične rezultate osvojivši u svojim klasama prva mjesta te su ujedno i preuzeli vodstva u MPRH i PH nakon što su održana tri natjecanja u Kumrovcu, Zagrebu i Rijeci. Mješovita posada AK Opatija Motosport/AK Opatija Igor Puž-Tihomir Pašić nije imala sreće te su zbog tehničkog kvara morali odustati.

Upisi u školu jedrenja

Jacht Club Croatia poziva djecu od 6 do 12 godina na upis u školu jedrenja, koja starta 26. lipnja u ACI Marini u Ičićima. Škola se sastoji od dva dijela. Teorijski dio obuhvaća učenje osnova jedrenja, aerodinamike jedara i mornarskih vještina u klupskoj učionici, dok se drugi dio sastoji od praktičnog dijela i sa-mog jedrenja u kojem sudjeluju svi nakon što savladaju potrebna teorijska znanja. Jedri se na jedrilicama klase Optimist. Za sve detalj-nije informacije, kao i same prijave polazni-ka potrebno je kontaktirati trenera Vedrana Hrvatina na broj telefona 098/1853454 ili e-mail: vedran.hrvatin@yc-croatia.hr. Iz Jaht kluba Croatia ističu kako su praktični treninzi odnosno jedrenja prilagođeni uzrastu pola-znika, uvijek se održavaju u pratnji trenera, a jedri se u akvatoriju ispred ACI marine Opa-tija u Ičićima. Započeli su i upisi u školu jedre-nje JK Opatija, a svi zainteresirani mališani mogu se javiti u prostorije kluba u opatijskoj luci od 8 do 15 sati. I.B.V.

33

Page 33 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »