Page 27 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ađarska kulturna udru-ga “Baross” ove godi-ne slavi deset godina svoga rada i posto-janja. Udruga broji osamdesetak članova, Mađara, iz Rijeke, Opatije, Ike, Lovrana, Bakra i Krka. S ostalim mađarskim udrugama koje djelu-ju u Hrvatskoj povezani su preko krovne udruge Mađara MESZ čije je sjedište u Belom Manastiru, a moto udruge je: “Kao Mađar biti sretan u

M

 Piše: Kristina Tubić

Druženje

UDRUGE

U spomen grofu Gyuli Andra-ssyu, koji je preminuo u Volo-skom 1890. godine, mađarska je država, u znak sjećanja, 1926. godine postavila spomen ploču u vrtu vile Črnikovica. Ploča još uvijek stoji na istom mjestu, a članovi Udruge Baro-ss su, povodom obilježavanja Dana mađarske kulture od 18. do 20. svibnja, položili vijence i zapalili svijeće odajući počast karizmatičnom političaru grofu Andrassyu i njegovim politič-kim i ideološkim nastojanjima u postizanju mira na ovim i na prostorima Srednje Europe. U Umjetničkom paviljonu Šporer

Počast grofu Andrassyu

domovini Hrvatskoj”.

- Udrugu smo formirali kako bi povezali Mađare u Primorju i kako bismo očuvali identitet, tra-diciju, kulturu i jezik te ih prenosili budućim generacijama. Zajedno slavimo nacionalne blagdane.

Odajemo počast osobama iz naše povijesti te posjećujemo našu ma-tičnu državu Mađarsku. Redovito organiziramo razne kulturne do-gađaje koji su, na našu radost, uvi-jek dobro posjećeni i to ne samo od članova naše manjine. Ime Ba-ross odabrali smo u čast nekadaš-njeg ugarskog ministra za javne radove i promet Gabora Barossa čije ime povezuje grad Rijeku i Mađarsku. On je zaslužan za ra-

zvoj riječke luke, koja također nosi njegovo ime, a 1889. godine bio je izabran za počasnog građanina Rijeke, kazala je predsjednica ma-đarske kulturne udruge “Baross” Erzsebet Kolar. Prostorije Udruge nalaze se u Rijeci. Udruga se fnan-

cira od članarina te iz sredstava i donacija Gradova Rijeke i Opatije, Primorsko-goranske županije, kao i iz državne potpore preko krovne udruge MESZ. Članovi se sastaju redovito jednom mjesečno, sva-kog prvog ponedjeljka u mjesecu. - S područja Liburnije, u Udru-gu je uključeno četrdesetak žitelja mađarske nacionalne manjine iako je njihov ukupan broj veći, ali nisu svi naši članovi. U Udruzi govori-

mo, pjevamo i molimo mađarski te tako čuvamo naš jezik, istaknula je predsjednica Kolar.

Udruga organizira niz doga-đanja tijekom čitave godine pa se tako u svibnju održavaju dani ma-đarske kulture pod nazivom “Dani Barossa”, postavljaju mnogobroj-ne izložbe s različitim tematika-ma, a izlagači su članovi Udruge te istaknuti umjetnici iz Mađarske. Organiziraju se glazbeni koncerti: od operetta, preko mađarske na-rodne glazbe, pa sve do koncerata ozbiljne glazbe. U Rijeci, Opatiji i Lovranu postavili su nekoliko spo-men ploča istaknutim Mađarima

vezanim za ovaj kraj.

– Svake godine, u čast prvog mađarskog kralja Stjepana, na dan sv. Stjepana organiziramo svetu misu na mađarskom jeziku. Za najmlađe članove naše ma-njine imamo darivanja povodom svetog Nikole, a posebno nas ve-sele višednevni izleti u Mađarsku. Tada, svake godine, upoznajemo neki drugi grad ili mjesto, kazala je Erzsebet Kolar.

“domaćih”

Mađara

27

Page 27 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »