Page 26 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

patiji i čitavom liburnij-skom području hitno je potrebno sklonište za pse i mačke. Kućni lju-bimci postaju žrtve recesije i sma-njenih prihoda građana. Vlasnici ih se rješavaju i ostavljaju na cesti. Svaka turistička sezona, također,

donosi povećani broj napuštenih kućnih ljubimaca, istaknula je taj-nica Društva za dobrobit životinja Liburnije Dolores Štanger. Udruga ima sjedište u Vili Antonio u Opatiji, a u Lovranu su, prije tri godine, od općine na korištenje dobili prostor u bivšim kasarnama, koji su sami uredili uz pomoć donacija, te ga koriste kao privremeno sklonište za napuštene životinje.

Društvo je osnovano s ciljem spašavanja, zbrinjavanja i smanji-vanja broja napuštenih životinja, s ciljem sprečavanja mučenja i mal-tretiranja te podizanja svijesti kod ljudi, a u svrhu humanijeg odnosa prema životinjama. Paralelno s udomljavanjima, Društvo radi na edukaciji građanstva putem me-dija i mnogobrojnih akcija. Članovi Društva posjećuju škole i vrtiće educirajući mališane i učenike kako treba brinuti o kućnim ljubimcima. Društvo je član međunarodne or-ganizaciju OIPA. Predsjednik druš-tva je Boris Uršić, tajnica Dolores Štanger, a Društvo broji pedesetak članova.

Aktivnosti Društva baziraju se na radu volontera koji svoje slo-bodno vrijeme, energiju, a nerijet-

O

Volonteri “Društva Lunjo i Maza” svjedoci su svakodnev-nih tužnih priča o napuštenim macama i psima. Kujica Zonya, prekrasna haskica, već je neko vrijeme u Društvu. Skrivala se po jamama i šumi. Boji se ljudi i prići joj smije tek volonterka Diana. Svakodnevno radi s njom na socijalizaciji i kaže da je iz dana u dan sve bolje i napredak je vidljiv. – Zonya je morala pretrpjeti strašne grozote od ljudi, jer im ne želi prići. Ne izlazi iz skloništa. Prestrašena je, ali se nadamo da će s vremenom i kroz brigu naših volontera ipak ponovno steći povjerenje u ljude, kazala je Diana.

Tužne pseće sudbine

“Lunjo i Maza”

brinu o napuštenim psima i macama

Piše: Kristina Tubić

ko i svoja materijalna dobra, troše za pomoć i spašavanje životinja beskućnika i maltretiranih životi-nja. Svake godine udome oko 250 životinja, a lani su sterilizirali 506 mačaka i kujica.

Posjetili smo privremeno sklo-nište u Lovranu u kojem, trenutno, borave dva psa, Ava i Zonya, neko-liko mačaka te deseci mačića. – Mnoge životinje dođu bole-sne i onda ih mi ovdje liječimo. To je i jedan od razloga zašto su u ka-vezima jer bi inače, kada bi zdravi bili u kontaktu s bolesnima, zarazili jedni druge i tome ne bi bilo kraja. Također, imamo sterilizirane mace, te mnogo malih napuštenih mačića za udomljavanje. Ljudi ostavljaju legla mačića i nisu svjesni da će oni narasti i da će, ako se Društvo ne pobrine za njih i ne sterilizira ih, cijela Liburnija uskoro biti prepuna uličnih mačaka, objasnila je Štan-ger. Udruga muku muči s nedostat-kom prostora te ovim putem ape-liraju i mole osobe koje imaju bilo kakav prostor, pomogućnosti izvan centra grada, da im se jave kako bi životinje napokon dobile adekvat-no prihvatilište, a svi oni koji žele mačkumogu po nju doći u utočište. - Društvo zbrinjava isključivo životinje beskućnike. Ne prima i ne zbrinjava niti udomljava privat-na legla mačića i štenaca, ali može posredovati pri udomljavanju i ste-

rilizaciji ženki. Prema Zakonu o za-štiti životinja svaki vlasnik kućnog ljubimca dužan je sam zbrinjavati pomladak, a ukoliko to ne učini podliježe prekršajnom postupku i novčanim sankcijama. Društvo neće štedjeti na prijavama policiji i nadležnim inspekcijama, naglasila je Dolores Štanger.

- Naše Društvo udomljava napuštene kućne ljubimce putem oglašavanja u novinama, putem Facebooka, na sajmovima u Lo-vranu i Kastvu, a uskoro planiramo redovito predstavljati mace i psiće za udomljavanje i ispred opatijske tržnice, kazala je volonterka Diana Gon, koordinatorica pri udomljava-nju. Prilikom udomljavanja životinje potpisuje se, obostrano, ugovor kojim su regulirane obveze i prava udomitelja prema udomljenoj živo-tinji, a uz obavezan članak ugovora u kojem je navedeno da je steriliza-cija obavezna.

- Troškove sterilizacije udo-mljene mace ili kujice snosi Udruga Lunjo i Maza samo ukoliko udomi-telj nema fnancijske mogućnosti da sam plati zahvat, a plaćanje sterilizacije može se dogovoriti i djelomično. Svaki udomitelj za svo-jeg novog ljubimca dobiva i poklon paket u Pet Centru na Škurinjama, a nakon udomljavanja kontroliramo kako se novi vlasnici brinu za svoje ljubimce, objasnila je Diana.

Liburnijsko Društvo za dobrobit životinja “Lunjo i Maza” poziva atelje životinja koji na bilo koji način žele i mogu pomoći da im se jave. ni su volonteri koji bi privremeno čuvali pse i mace, te odlazili na sajmove. cilj, trenutno, je izgradnja skloništa, pa ako netko možda ima teren koji pio, neka se javi u udrugu. Također su dobrodošle donacije hrane, pijeska, eterdženata te sve opreme za kućne ljubimce. Novčani prilozi mogu se na žiro račun 2402006-1100128814, a svi podaci naći na web stranicama njoimaza.org kao i na Facebooku. Za sve upite može se nazvati broj 091-92 ili poslati mail na adresu lunjoimaza@gmail.com

ka pomoć je dobrodošla

26

Page 26 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »