Page 23 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

rvatski nogometni re-prezentativci bili su na pregledu u opatijskoj Thalassotherapiji uoči početka Europskog nogometnog prvenstva, što je, naravno, izazvalo veliku pozornost javnosti. Sportaši su u ovoj zdravstvenoj ustanovi i inače redovni pacijenti na raznim preventivnim pregledima čemu se, u posljednje vrijeme, nakon nekih

H nosti da su sportaši najzdraviji dio

populacije, pa su mnogi zatečeni slučajevima smrti nekih sportaša na terenu. U takvim se situacija-ma počinju postavljati pitanja je li se moglo nešto učiniti prije, ranije utvrditi zdravstveni problem spor-taša... Otuda i sve veća potreba za preventivnim pregledima na kojima se procjenjuje fzička spremnost i

zdravstveno stanje sportaša, kaže Reprezentativci

u Thalassotherapiji

nam doc. dr. sc. Viktor Peršić, za-mjenik ravnatelja Thalassotherapije, objašnjavajući razlog posjeta nogo-

i krvnih žila Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Ova je bolnica komplementarna s kardiologijom

KBC-a Rijeka, a naše je opredjeljnje u neinvazivnoj dijagnostici, preve-nicji i rehabilitaciji srčanih bolesnika, napominje dr. Peršić. Nedavno je Thalassotherapia obogaćena i dva-ma modernim dijagnostičim uređa-jima - višeslojni MSCT i magnetska rezonanca, a i stalnim ulaganjem u kadrove postižu se sve zapaženiji rezultati.

Bolnica je to koja je već deset-ljećima poznata i po fzikalnoj medi-cini i reumatologiji, a otkako od prije nekoliko godina ima i novi Thalasso Wellnes centar potvrđuje svoje zna-čajno mjesto u ponudi zdravstve-nog turizma.

Opatijci “kod kuće”

Opatijci su oduvijek ponosni na ovu zdravstvenu ustanovu u svom gradu, jedinoj bolnici koju imaju i uvijek će radije, kad god to mogu, svoje zdravstvene probleme po-kušati riješiti tu, “kod kuće”, nego u nekoj drugoj bolnici. Građani Opatije u Thalassotherapiju odlaze na razne specijalističke preglede, preventivne kontrole i terapije, ponekad koriste i rekreativne sadržaje... U ugodnom prostoru koji “ne miriše” na bolnicu nekako je lakše stajati u redovima koji su i pred ambulantama u ovoj ustanovi, ipak, u posljednje vrijeme sve duži i veći.

- Naravno, svi pacijenti iz Hrvat-ske imaju jednaka prava na usluge i liječenje u ovoj specijalnoj bolnici i Opatijci ne mogu imati neke privi-legije. Liste čekanja se ustanovljuju preko Centralnog sustava naruči-vanja, a kako je najavljeno, uskoro bi se taj sustav trebao usavršiti što bi moglo pomoći pacijentima kojima je neka od zdravstvenih usluga hit-na. Da, mora se priznati, liste čekanja su podugačke, ali mi to ne možemo puno promijeniti jer je model fnan-ciranja zdravstva takav da se može raditi samo do granice do koje su nam usluge plaćene, zaključuje dr. Peršić.

ZDRAVSTVO metnih reprezentativaca.

Novi uređaji

Time je opatijska Thalassothe-rapia još jednom došla pod “svjetla pozornice”, ali je ta zdravstvena ustanova s poviješću dugom 55 go-dina u kojoj je bilo uspona i padova, i inače posljednjih desetak godina povezana s “dobrim vijestima”. - Prije tri godine je Specijalna

bolnica Thalassotherapia i službe-no stekla naziv Klinike za liječenje, rehabilitiaciju i prvenciju bolesti srca

tragedija na sportskim terenima, pridaje još više pažnje.

- Uobičajena je precepcija jav-

23

Page 23 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »