Page 2 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Bele kamelije

Šesno! Šesno, šesno! Najšesnije!

Črne maće

Ni baš šesno! Grdo! Grdo, grdo...

Parićali Irena Bistričić Vuković, Snimio: Nikola Turina

OPATIJSKE FASADE - Nismo imeli dugo vremena va Kamelijah i maćah pa je prišal red i na njih. Ovista je pul opatijske pošti i čini nan se kako ni samo fasada nego cela kuća va pitanje ka sada zgleda stvarno lepo. Tri kamelije!

IGRALIŠTE - Slatinu da urejuju. I sa neka čuda stavjaju, a Grad je pomogal z novemi igračkami na ke se deca moru prtit.Još samo da stave jenu velu tendu za celu Slatinu da pomore za sunce i kade bi nan bil kraj.

POPRAVI ME - tako bi se trebalo zvat igralište za decu pul Doma zdravja. Napravi su z vremenon partile fičuć, pojilo ih je vreme. Pa bi ih trebelo zamenit, popravit i popiturat. Sa opatijska deca ka se tu igraju složit će se da to igralište merita jednu ako ne i dve maći.

TERASA HOTELA MOZART - Već duže vremena gledamo kako stoje ovi grafiti na kućice od šanka i terase hotela Mozart. Pa sad da je va rede da si jedan hotel ne more prepiturat tako neš našarano na njijen objekte ni baš jasno, ma daje vero grdu sliku va centre grada.

s Učke, gdje smo imali zanimljive susrete s ljudima koji su se odlu-čili na život izvan gradske vreve. Učka nam je “na tapetu” i zbog “Mama i beba maratona” , jedin-stvene utrke u prirodi koja ima sve više pobornika.

Stalno nastojimo u našoj sredini pronaći sugovornike čija životna priča može biti ne samo zanimljiva, već i poučna. U ovom broju donosimo više takvih pri-ča: nešto o “ispunjenom životu” Boruta-Borje Kopanija, zatim o “sretnoj dobitnici” Dragici Ravnić, o uspješnim poduzetnicima iz obitelji Matijević…

Što kada porežeš prst izvan doktorovog radnog vremena?

Uzmi list “Opatija” i pročitaj što možeš napraviti. Tako bi nekako mogla glasiti reklama za jednu od naših tema tema u ovom broju u kojoj se kriju i korisne informacije. U Informatoru, pak, još je pre-gršt informacija o događajima, a u posebnoj najavi govorimo o predstojećim feštama povodom Dana Grada Opatije, koje nas če-kaju u srpnju. U tom duhu pripre-mili smo vam i zabavni kviz kroz koji ćete moći provjeriti koliko poznajete svoj grad, ali i konku-rirati za neke od malih, ali slatkih nagrada. Ne propustite tu priliku. Do čitanja

Mirjana Rončević

znica

2

Page 2 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »