Page 16 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Od 1. srpnja na novoj adresi Radno vrijeme: 7.00 do 15.00 sati Radno vrijeme blagajne u Jurdanima: 8.00 do 13.00 sati

Telefon – centrala: 505-201 i 701-230 E-mail: uprava@komunalac-opatija.hr

O d 1. srpnja “Komunalac” d.o.o. Opatija djeluje na novoj adresi – Jur-dani b.b. Preseljenje se planira već dugi niz godina, te je došao i taj dan. Početkom prošle godine “Komunalac” je postao vlasnik zemljišta propalog “Metala” u Jurdanima, smještenog na atraktivnom terenu veli-ke površine, koji je odlično prometno pozicioniran u odnosu na sve ključ-ne cestovne pravce na Liburniji.

Od našeg osnutka 50-tih godina kao komunalno poduzeće “Komuna-lac” Opatija, djelovali smo na adresi Lipovica 2, a posljednjih dvadesetak godina planiramo preseljenje. Odlaskom “Metala” na Novoj cesti u stečaj, trebali smo se smjestiti u njihove prostore, međutim tamo je došla “Billa”, a mi ostajemo na staroj adresi. Početkom izgradnje Sportske dvorane “Marino Cvetković” počinjemo intenzivno raditi na preseljenju, te kupu-jemo i uređujemo prostor bivšeg “Metala” u Jurdanima, koji smo uredili

te ostvarili uvijete za preseljenje. Operativni dio preselili smo već prošle godine u rujnu, a sada je došao red i na administraciju, stručne službe i blagajnu. Zbog radova na gradilištu, stalnog ulaska i izlaska kamiona te radi sigurnosti kako korisnika naših komunalnih usluga, tako i naših djelatnika, požurili smo preseljenje, koje ćemo obaviti do kraja ovogmje-seca.

Novi prostori nalaze se na terenu od 32 tisuće metara kvadratnih, tako da će u potpunosti zadovoljiti naše potrebe. Planiramo izgradnju nove upravne zgrade, koja će odgovarati najsuvremenijim standardima. Iako od srpnja djelujemo s nove adrese, naše sjedište i dalje službeno ostaje na opatijskoj adresi, a također svi kontakti, telefonski brojevi i mail adrese ostaju iste kao i do sada.

Vaš Komunalac

Preseljenje Komunalca

16

Page 16 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »