Page 13 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Crpnu stanicu i vodo-spremu “Šmogori” po-sjetila je grupa turista iz Izraela. Ovo je treći posjet Izraelaca objektima opatij-skog Komunalca koji se tako, uz svoje redovne poslove, počeo ba-viti i turizmom. O čemu je zapravo riječ i od kuda interes turista za po-sjet crpnim stanicama i vodospre-mama, pitali su se i u Komunalcu, a neki su mislili da su to neki “pri-kriveni turisti” koji žele vidjeti kako funkcionira naš vodovodni sustav, što je na neki način i točno. Nai-me, riječ je o zaposlenicima tvrtke Milgam koja se bavi vodom i koji,

kada idu na grupna putovanja u organizaciji tvrtke, moraju posjetiti neka mjesta vezana za svoju stru-ku. Ovoga puta došli su u sedmod-nevni posjet Hrvatskoj i Sloveniji, a Šmogori su im samo jedna od sta-nica na proputovanju.

- Milgam je velika tvrtka. Ima tisuću i 300 zaposlenih, a došli smo vidjeti kako drugi rade. Ovo nam je jako zanimljivo. Ne možemo vjerovati da imate toliko vode i da je toliko puno plaćate. Mi u Izraelu nemamo vode, a plaćamo je manje - rekla je voditeljica turističke grupe Naomi Weitzman.

O

ZANIMLJIVOSTI Izraelske turiste

zanima -

vodosprema

Piše: Marijana Zorić FOTO: Nikola Turina

– Voda je u Izraelu jako dra-gocjena. Ima je malo pa se u svr-hu povećanja obrađuju i otpadne i morske vode. Interes Izraelaca za naše gospodarenje vodom je velik, ali naš vodovodni sustav im nije nepoznanica – rekao je Vedran Doričić, voditelj sektora daljinskog upravljanja i održavanja vodoop-skrbnog sustava u Komunalcu koji ih je dočekao.

Izraelci su za Komunalac do-znali preko jedne slovenske agenci-je, a došli su u organizaciji splitske agencije “Promet T&T”.

- Meni ovo nije ništa novo. Pra-tim trendove u svijetu i sve vezano uz vodu. Istražujemo situaciju i trudimo se biti najbolji. Kod nas se voda reciklira i nevjerojatnomi je da vi to ne radite, rekao je menadžer tvrtke Milgam, Ilan Arusi kojemu je ovo bio drugi posjet Hrvatskoj ko-jom je oduševljen, posebno priro-dom i ljudima.

Domaćini su izraelske goste počastili vodom i kolačima, a oni su najavili još dolazaka pa bi Komuna-lac mogao početi i širiti svoju novu djelatnost.

Page 13 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »