Page 11 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

temeljni kapital društva 1992., os-poravanje Državne revizije 1994. i osporavanje najviše državne in-stance Sabora 1999. Grad je uz 25 posto dobio i 1 dodatnu dionicu

koja je trebala biti zlatna i koja bi Gradu dala određena upravljač-ka prava (isto kako i Sanaderova zlatna MOL-u čime je isti MOL stekao sva upravljačka prava nad INA-om). Upravo je ta jedna dioni-ca najveća prevara, jer s tih samo 2.000 do 6.000 kuna vrijednom dionicom bez ikakvih dodatnih prava vlasništvo Grada prelazi 25 posto vlasništva zbog čega mora preuzeti obavezu otkupa svih pre-ostalih dionica. Da je tu bilo pošte-nja od strane nadležnih Grad bi bio upozoren na tu činjenicu i sigurno bi bio odustao od nje. Shvatimo da je sve to činjeno namjerno, Vlada, HFP i Hanfa to je bio ustvari vrh HDZ-a, a znamo defniciju vrha HDZ- a po ministru Jovanoviću, pa i činjenica je da su ih puni sudovi.

Plaća – sto maraka

Kako su radnici uopće došli do dionica?

– Zaposlenici su svojevreme-no dobivali dionice kao naknadu za dugogodišnja odricanja, vjero-jatno da ih se obešteti za brojna izdvajanja u razvoj tvrtke kroz svoj radni vijek. Radnici su kroz dionice htjeli doći do vlasništva nad jednim hotelom, no nisu nam to dozvolili, nego smo morali kupovati udjele u cjelokupnoj imovini tvrtke. Moglo se otkupiti 20 dionica, a ovisno o godinama staža, dobivalo se i do 50 posto popusta. Međutim, to su bila teška vremena devedestih godina, plaće su bile užasno niske – oko sto maraka, tržišna cijena di-onica pala je ispod te cifre, ali no-minalna cijena je bila visoka, tako da i oni koji su imali popust od 50 posto, plaćali su dionicu po 500 maraka. Mnogi su zbog toga odu-stajali. Na koncu, iako smo teoret-ski mogli doći do više od 25 posto dionica, nismo skupili niti četiri posto. Na naša traženja obećava-

ne su revizije prekinutih ugovora o dodjeli dionica s popustom, čak se je govorilo i o dijelu besplatnih dionica ili kroz ESOP ili neki drugi za nas prihvatljiv način, no sve su

to bila samo prazna i uglavnom predizborna obećanja. Da smo dionice zaslužili, zaslužili smo. Da nije bilo toliko odricanja počevši još davne 1962. ne bi se bili ob-navljali stari i gradili novi hoteli, da ne spominjem od Države priznati dug od 40.000.000 eura nastao zbrinjavanjem prognanika i obno-vom devastiranih hotela. To je bio dug države LRH, ali još više dug zaposlenicima bez kojih napro-sto “Liburnija” ne bi bila opstala. Kao Udruga pisali smo na mnoge adrese i svi su priznavali naše pra-vo na dionice, no sve su naše nade defnitivno pale u trenutku kad je Vlada sve raspoložive dionice na-prosto darovala SN Holdingu.

Puna podrška Dujmiću

Vi ste otkupili dionice? – Otkupio sam 13 dionica, toli-ko sam si tada mogao priuštiti. Još uvijek ih imam u vlasništvu, i ne namjeravam ih prodavati, pogoto-vo ne kroz tužbu Gradu. Drugim riječima, kako ste odlučili da nećete tužbom od Grada Opatije tražiti otkup tih dionica, odrekli ste se stotinjak tisuća kuna koliko ste za njih mo-gli dobiti sudskim putem? – Čak i u slučaju da Sud presu-di na štetu Grada Opatije, ne vidim da ima načina da Grad ispuni tu obavezu, budući da se može za-duživati tek 20 posto svoga prora-čuna, ili dvadesetak milijuna kuna. Dakle, ne može doći do sredstava nužnih za otkup svih dionica. Pa zar mislite da Darko Ostoja i SN Holding ne bi prodali dionice u toj tužbi da misle da mogu dobiti ta-kva sredstva?

Čini se da dobar dio malih di-oničara ne dijeli takvo mišljenje. – Velik broj nas u Udruzi umi-rovljenika LRH, koji smo izvorni

mali dioničari, imamo taj stav da nema teorije tužiti Grad u kojem živimo, čak i kad bi ta zarada bila izgledna. Jer, što bi to značilo za Grad? Sve gradske službe auto-matski bi išle na 50 posto plaće, kako bi se fnancirali Parkovi, vrtić, stipendije. Pa tko bi mogao plaća-ti ekonomsku cijenu vrtića da ga Grad ne sufnancira. Inzistiranje na takvom scenariju srozalo bi stan-dard u gradu na samo dno, i to de-setljećima dok se ne oporavi. I što bi se dogodilo s LRH tada? Bilo bi to katastrofa, jer ako bi Grad po-stao vlasnik, sasvim sigurno ne bi imao sredstava za daljnja ulaganja i svaka bi eventualna dobit poslo-vanja morala ići na otplatu duga vlasnika – Grada.

I što sada?

– Sigurno da je u toj kako bih ja nazvao “HDZijadi” bilo proma-šaja i nespretnosti i lokalne sa-mouprave, što su isti iskorištavali i kroz razne “kvake” u zakonima besprizorno pokrali i prevarili Grad i zaposlenike. To je bolna istina koju Opatijci, ali i stanovnici okol-nih lokalnih samouprava moraju znati. Uslijedila je i druga presuda Trgovačkog suda u Rijeci za prisilni otkup dionica po cijeni većoj od 6.000 kuna. Sigurno će uslijediti žalba Grada Visokom trgovačkom sudu, a svi dajemo punu podršku gradonačelniku Dujmiću da pred Visokim upravnim sudom ospori i rješenje Hanfe.

Davor Žic

ionica

prevara

Maršala Tita 150, 51410 Opatija, Hotel Bellevue, Tel: 051/210-539

PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA  PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA

PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA  PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA

11

Page 11 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »