Grad Opatija
Službene stranice

2.5.2016.

Europske sveučilišne igre ulaze u zadnju fazu priprema

Europske sveučilišne igre, koje će se održati u Zagrebu i Rijeci od 12. do 25. srpnja, ušle su u posljednju fazu priprema promotivnom večerom koja je održana u dvorani PAUK u sklopu Studentskog naselja Stjepan Radić.

28.4.2016.

Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Ičići

U nastavku je moguće preuzeti mjere provedbe i grafičke priloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići. (SN PGŽ 08/16)